Tel: 0547 - 26 16 65

Time management

Iedereen heeft dezelfde hoeveelheid tijd per dag tot zijn beschikking. Toch ervaren sommige mensen dat zij eeuwig tijd tekort komen, anderen gaan echter fluitend naar huis. Hoe dit kan en wat hier aan gedaan kan worden, leren wij tijdens deze training. Deze training verzorgen wij al gedurende enige jaren met succes op zowel middenkader als hoger kader niveau en wordt steeds aangepast aan de situatie van de cursist en het bedrijf.