Tel: 0547 - 26 16 65

Marketeer in de boardroom

Marketeer in de boardroom

3 september, 2015

Categorieën: ' Advies ' Economie ' Marketing '

Klankbord

We horen regelmatig van opdrachtgevers in het MKB: “ ik heb dit met mijn accountant besproken”. Het is heel belangrijk om als ondernemer de financiële kant van de zaak goed op orde te hebben. Intern moet alles kloppen, anders kun je je beloften aan de klant nooit waar maken. Dus dit regelmatige overleg met de huisaccountant juichen we van harte toe! Maar vaak ontbreekt dan juist de marketeer in de boardroom.

Groeistrategieen

Na jaren van overleven en kijken waar het nog beter en nog efficiënter kan, wordt het in veel bedrijfstakken  tijd om ook de blik weer meer naar buiten te richten. Wat wil onze klant nu eigenlijk? Wat doen wij zoveel beter dan de concurrent  dat de klant voor ons kiest? Waar zitten groeimogelijkheden voor onze huidige marktcombinaties? En waar kunnen wij de markt nog ontwikkelen? Moeten wij de blik niet eens over de grens werpen, we hebben immers vlakbij een groot Duits achterland en ook in andere landen liggen interessante kansen.

Strategische marketing

De volgende vragen krijgen wij regelmatig van onze klanten, en uiteraard moet er dan ook naar de investeringsruimte worden gekeken: “kunnen we investeren?” Die vraag is voor het managementteam en de financiële experts.  Maar keuzes over nieuwe markten en nieuwe kansen stellen investeringen in een heel ander daglicht: “willen we investeren?”  Dan hebben we het over de ambities van de ondernemer en  de identiteit van de onderneming, en die vraag hoort bij  de ondernemer zelf thuis. Strategische marketeers kunnen daarbij helpen door de juiste vragen te stellen en met gedegen analyses te komen die een licht werpen op welke markten en welke producten interessant en kansrijk zijn. Dus: de marketeer in de boardroom!

Marketingbundel

Nu het economisch langzaam beter gaat, zou het goed zijn  om deze vragen ook op regelmatige basis in de boardroom te bespreken. Wij denken graag mee op projectbasis, maar ook op continue basis via een passende marketingbundel.