Tel: 0547 - 26 16 65

Kernprobleem

Kernprobleem

15 juli, 2016

Categorie: ' Marketing '

Wat is het kernprobleem?

Met mijn hoofd bedolven in en onder afstudeerscripties laat het wellicht wel het belangrijkste onderwerp van de strategische marketing mij niet los. Hoe formuleer je een goed centraal probleem of kernprobleem? Veel van de studenten die ik begeleid hebben daar grote moeite mee. Het is ook nog niet zo makkelijk. Want durf de vinger maar eens echt op de zere plek te leggen, na een scherpe analyse. Voor ons is het “dagelijkse kost” en zijn we er geholpen door opleiding en gedegen ervaring vaardig in geworden.

Stappenplan voor het kernprobleem

Ik werk het liefst met de volgende stappen:

  1. Stel de SWOT matrix op
  2. Let op het zuiver benoemen van de interne en externe aspecten
  3. Stel hieruit de confrontatiematrix samen
  4. Benoem in de een paar zinnen het probleem:
    • Volgt logisch uit de SWOT analyse
    • Benoemt oorzaken en gevolgen
    • Benoemt toekomstige effecten bij ongewijzigd beleid (uit NIMA Kernstof B)

Een goed geformuleerd kernprobleem legt de vinger op de zere plek. En dat is nog niet zo makkelijk. Het gaat soms wel om het voortbestaan van het bedrijf of afdeling.

Draagvlak

Als er (samen met de opdrachtgever) een goede analyse is opgesteld, zal er hiervoor ook draagvlak komen en kan er toegewerkt worden naar zinvolle opties om het probleem op te lossen. Hierover in een volgende blog meer.

Praktisch toepasbaar

Uiteraard heb ik dit niet zelf bedacht, maar heb ik mij een werkwijze aangemeten op basis van diverse handboeken waar ik uit heb gedoceerd in de afgelopen 20 jaar aan diverse hogescholen. Onder het motto behoud het goede, is daar bovenstaande werkwijze uit voort gekomen. Veel belangrijker dan theorie boeken vind ik wat in de praktijk bruikbaar en duidelijk uit te leggen is.

Ik hoop dat u hier uw voordeel mee kunt doen. En mochten er onduidelijkheden zijn, aarzelt u dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag met het vinden van het kernprobleem omtrent de strategische marketing van uw organisatie én met het oplossen daarvan.

0547-261665