Tel: 0547 - 26 16 65

Verbinding vanuit je drijfveren

Verbinding vanuit je drijfveren

8 maart, 2021

Categorie: ' Organisatie '

Verhoog je werkplezier door verbinding vanuit je drijfveren

Onlangs vertelde ik in een interview dat ik precies doe wat bij mij (en dus mijn drijfveren past). Ik ben er van overtuigd dat je meer werkplezier hebt als je verbinding maakt met je werk vanuit je drijfveren.

Meer dan 26 jaar geleden ben ik mijn eerste bedrijf gestart, ik had er toen geen idee van waarom dat een goed idee was, maar het was het wel. Het past bij mij want op deze manier kan ik mijn bijdrage aan de samenleving leveren en de rol in mijn gezin in nemen die ik graag wil. Dat gezin was er toen nog helemaal niet en of mijn kinderen blij waren met een moeder die redelijk haar eigen tijd in kon delen, dat moet ik ze maar eens vragen. Ze zijn nu alle drie al lang uitgevlogen en nog steeds werk ik met veel plezier en gedrevenheid vanuit ons eigen bedrijf. 

Mijn zus is fysiotherapeut, zij vierde onlangs haar zilveren jubileum in loondienst, ze had er nooit bij stil gestaan dat ze al 25 jaar in dienst is…. Dus ook zij doet met veel plezier en inzet waar zij goed in is en dat wordt gewaardeerd, niet alleen door haar patiënten maar ook door haar collega’s die haar verrasten met een online borrel. 

 

Referentiekader

Ik denk dat het hierom gaat: wat doe je moeiteloos? Waar kom je je bed voor uit? Waar krijg je energie van? Wat waarderen anderen in jou? Hoe draag jij je steentje bij aan een betere wereld? Simpele vragen met ingewikkelde antwoorden wellicht. Ik heb al vaker geschreven dat het mij bijzonder verbaasde als ik bij een nieuwe klant was en men mij in vertrouwen nam over de onvrede met de baan, baas, bedrijf of erger nog alles tegelijk. Ik snap dat oprecht niet! Vanuit mijn onafhankelijkheidsdrijfveer is het ondenkbaar dat ik mij door iemand anders aan banden laat leggenDan ga je toch weg was steevast mijn antwoord, of je gaat het gesprek aan of je legt je erbij neer. Verreweg de meest constructieve oplossing is natuurlijk het gesprek aangaan. Maar dan niet alleen op het niveau van gesprekstechnieken met luisteren samenvatten en doorvragen, maar door echt empathisch te luisterenDat gaat een stuk makkelijker als je elkaars drijfveren kent. Referentiekader wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door hoe we in het leven staan. En datzelfde referentiekader zorgt vaak voor onnodige ruis op de lijn. 

 

Verbinding

Afgelopen maandag ben ik bij een nieuwe klant gestart met een online training over drijfveren in relatie tot oordeelloze klachtafhandeling. Je kunt pas oordeelloos communiceren en klachten afhandelen als je weet van waaruit jij werkt, waardoor jij in beweging komt.  

Het is iedere keer weer zo mooi om te zien dat als dat begrip er is, er bruggen worden geslagen en daar gaat het om. Het gaat bij werkplezier om verbinding vanuit de drijfveren. Verbinding met het bedrijf, met het doel van je werk en verbinding met je collega’s. Dat je werk je (meestal) energie geeft zodat je na een werkdag energie over hebt om in verbinding te staan met datgene waar het werkelijk om gaat in het leven, het contact met je dierbaren én met jezelf. Dat laatste is óók belangrijk.  

 

Loyaliteit

Ik schreef het hierboven al, onafhankelijkheid is mijn tweede drijfveermijn eerste is loyaliteit. Die heeft me veel gebracht, maar ook ik leer nog elke dag. Onlangs heb ik de belangrijke les geleerd dat loyaliteit ook te maken heeft met loyaal zijn aan jezelf en aan je eigen doelen.  

Ik ben sinds twee jaar gecertificeerd BUTTONS professionaldoor de training die ikzelf bij Marcel Disberg heb gevolgd zijn er bij mij heel veel kwartjes gevallen en ze vallen nog steeds. Ik help jou en jouw organisatie graag om meer inzicht te krijgen in jullie drijfveren zodat iedereen zijn of haar talenten optimaal in kan zetten en tevreden en gelukkig de werkdag afsluit.  

 

Dus: Verhoog je werkplezier door verbinding vanuit je drijfveren

Wil je meer weten? Ga dan naar onze BUTTONS webpagina of bel Sonja via 0547-261665