Tel: 0547 - 26 16 65

Strategie van A tot Z

Strategie van A tot Z

25 februari, 2021

Categorie: ' Strategie '

Van A tot Z in het Strategie-alfabet

Waarschijnlijk heb je in de afgelopen weken al meerdere LinkedIn-posts gezien, waarin we steeds een letter van ons Strategie-alfabet bespreken.

Een laagdrempelige manier om kennis te maken met strategie is door met het ABC de belangrijkste en meest gebruikte termen te behandelen, die met strategievorming te maken hebben.

In deze blog komen we nu met het complete Strategie-alfabet om ze handig op een rijtje te hebben en er alvast mee aan de slag te gaan.

 

Analyse:  al het onderzoek wat je intern en extern moet doen voordat je goed onderbouwde strategische keuzes kunt maken. De SWOT-analyse is hiervan een goed en cruciaal voorbeeld.

BCGmatrix: een methode voor portfolio-analyse. Weet jij wat de sterren, melkkoeien, probleemkinderen en honden in jouw organisatie zijn? En weet je wat je ermee moet doen?

Concurrentieanalyse: Heb jij je belangrijkste concurrenten scherp in beeld? Wat is hun  marktaandeel? En welke sterktes en zwaktes hebben ze? En weet je wie de Uber in jouw markt is?

DESTEP: een model om de belangrijkste macrofactoren samen te vatten, die invloed hebben op jouw  branche en organisatie: Demografisch (ontwikkelingen in de bevolking), Economisch, Sociaal-cultureel (maatschappelijke ontwikkelingen, normen & waarden), Technologisch, Ecologisch en Politiek/Juridisch. Wordt vooral gebruikt in consumentenmarketing, maar is ook relevant voor B2B.

Externe Analyse: geeft antwoord op de vraag “waar staan we nu?” vanuit de externe omgeving bezien. We richten de blik naar buiten om in kaart te brengen waar de veranderingen in onze markten plaatsvinden. Hier hebben we zelf maar beperkt of geen invloed op, maar we moeten wel weten wat ons te wachten staat, zodat we daar tijdig op kunnen acteren.

FOETSJE: helpt je om de strategische opties met elkaar te vergelijken. De letters staan voor Financieel, Organisatorisch, Economisch, Technisch, Sociaal, Juridisch en Ecologisch. Dit zijn de 7 aspecten die je gebruikt om na de analysefase de verschillende strategische opties te beoordelen.

Generieke Concurrentiestrategieën van Michael Porter: ben je kostenleider, of kies je voor een unieke benadering van de markt, of richt je je op een specifieke niche? Als je niet kiest ben je “stuck in the middle”.

Hulp: bij strategie-ontwikkeling is het belangrijk om van een afstand te kunnen kijken. Als je bijvoorbeeld de SWOT opstelt, leg het even weg en laat een collega later met je meedenken. Durf om hulp te vragen bij iemand met een frisse blik. Maar ook: weet jij waar jij je klant mee helpt?

Interne Analyse: hiermee bepaal je hoe de organisatie ervoor staat: “Waar staan we nu”? Met welke producten maken we de meeste winst? Wie zijn onze belangrijkste klanten? Waarom kopen ze eigenlijk bij ons, en welke waarde voegen we toe? Weet jij het antwoord op deze vragen?

Juridisch: in de externe analyse kijken we ook naar juridische aspecten. Wat gaat er op jouw markten veranderen m.b.t. wet- en regelgeving? Heb je daar zicht op? En wat zijn de effecten op jouw product-markt combinaties? Waar moet je bijsturen?

Klant: zonder klanten geen bedrijf! Klantgerichtheid wordt de laatste jaren nieuw leven ingeblazen, maar klanten staan wat ons betreft altijd aan de basis van al je inspanningen. Welke waarde voegt jouw bedrijf toe aan jullie klanten?

Lange Termijn: Strategie is bij uitstek bedoeld om wat verder in de toekomst te kijken, naar de lange termijn dus. Hoe lang die termijn is, hangt  onder andere af van de branche waarin je actief bent. Wij hanteren meestal minimaal 3-5 jaar.

MABA-analyse. Deze kun je gebruiken om de strategische keuzes te maken voor je product-markt combinaties. Hierbij staat MABA voor Market Attractiveness en Business Ability, dus hoe aantrekkelijk zijn de markten waarop je opereert, en hoe is jouw concurrentiekracht op deze markten.

Niche: een specifiek, afgebakend deel van een markt. Hierbij hebben de klanten vaak een bijzondere behoefte; hierdoor is een nichemarkt meestal niet zo groot. En is er beperkte concurrentie, waardoor er veel ruimte is voor aanbieders van gespecialiseerde producten of diensten. Aan welke nichemarkt zou jij bijzondere producten kunnen leveren?

Onderscheidend Vermogen: Het onderscheidend vermogen van een bedrijf of een merk geeft de eigenheid van het product, dienst of de hele organisatie weer. Dit is de belangrijkste basis voor het merkbeleid  op het laagste niveau en de strategie op het hoogste niveau van de organisatie.  Wat lever je aan jullie klanten dat zo uniek is, dat ze daarvoor kiezen en niet voor de concurrent?

PMC’s: in de Product-Markt Combinaties (PMC’s) van je bedrijf koppel je de producten of diensten aan de marktsegmenten: in welke marktsegmenten verkopen we welke producten of diensten? PMC’s zijn een centrale bouwsteen van je strategie: een PMC is het laagste niveau waarop je “aan strategische knoppen kunt draaien”, d.w.z. keuzes kunt maken om wel of niet in bepaalde markten actief te zijn, nieuwe producten te ontwikkelen, etc. Ook is dit het niveau waarop veel (openbare) marktinformatie beschikbaar is.

Quantity: staat voor marktgegevens, die uiteraard ook in een goede Externe Analyse thuishoren. Hoe groot is je markt in aantallen en geld? Wat zijn de groeiprognoses? Is de markt verder onder te verdelen? In hoeverre is je markt conjunctuurgevoelig?

Resultaat: uiteraard wil je een inschatting hebben van de resultaten van je gekozen strategie. Wat levert het op aan extra omzet en winst, aan extra marktaandeel, etc.? Dit is best lastig om in te schatten, maar verdient wel je aandacht: hier doe je het voor!

Segmentatie: wordt gebruikt om je markt verder onder te verdelen in kleinere afnemersgroepen met dezelfde behoeften en kenmerken. Hierbij kun je verschillende segmentatievariabelen gebruiken, zoals geografische en demografische kenmerken, maar ook verschillen in inkoop en verbruik van je product. Ken jij de segmentatie op jouw markt?

Trends: in de Externe Analyse is het ook belangrijk om goed inzicht te krijgen in de actuele trends en behoeftes in de markt. Deze bepalen immers het bestaansrecht en de toekomst van je producten en organisatie. Hierbij kijk je meer in detail naar bijvoorbeeld nieuwe klanteisen en  technologieën.

Uitvoering: de strategie is bepaald, maar de doelen worden niet bereikt zonder gedegen implementatieplannen én de uitvoering ervan. Niemand heeft iets aan een strategisch plan dat in de la blijft liggen! Dus is het cruciaal om aan de slag te gaan met concrete initiatieven en actieplannen, inclusief timing, verantwoordelijken en budget.

Verdienmodellen: de manier waarop een organisatie simpel gezegd haar geld verdient. De meest voorkomende verdienmodellen zijn verkoop van goederen of diensten tegen stuksprijs, “Uurtje factuurtje” bij zakelijke dienstverleners, abonnementen met periodieke betaling voor producten of diensten, huur- of leasecontracten. Een actuele term in de industrie is “servitization”, waarbij nieuwe dienstverlening zoals onderhoud aan het product wordt gekoppeld.

Waardeketen (of toeleverketen):  beschrijft de “reis” van je producten door de hele keten. Hierbij kijken we vanuit onze positie en rol in de keten naar onze toeleveranciers (van grondstoffen, onderdelen, etc.), onze klanten (dit kunnen eindgebruikers zijn, of bedrijven die onze producten verwerken als onderdeel in hun eigen producten; of het zijn distributeurs, winkels of andere handelspartijen die de schakel vormen tussen ons product en de eindgebruikers), en de eindgebruikers (de zakelijke of particuliere gebruiker van het eindproduct).

X-Selling (Cross-Selling): een van de mogelijkheden om je omzet te groeien, door de verkoop van producten of diensten die een aanvulling vormen op een product dat jouw klant al bij je koopt. Een mooi voorbeeld hiervan is de verkoop van een onderhoudscontract bij de verkoop van een machine.

De Generatie Y: de generatie jongeren geboren tussen 1985 en 2000 en een sterk voorbeeld van een nieuwe doelgroep met heel eigen kenmerken. Deze “millennials” weten als geen ander om te gaan met social media en internet, waardoor je ze met specifieke producten, diensten en communicatie moet zien te bereiken. Sluiten jouw producten en diensten aan bij de behoefte van Generatie Y?

Zwaktes: een van de vier onderdelen van de al eerder genoemde SWOT-Analyse, waarbij je enerzijds de belangrijkste sterktes en zwaktes van je bedrijf in kaart brengt. Anderzijds benoem je aan de externe kant de meest relevante kansen (Opportunities) en Bedreigingen (Threats).

 

Wil je ook aan de slag met je eigen strategie met hulp van dit Strategie ABC?

In onze Masterclass Strategie en Online Training Strategie besteden we er ruime aandacht aan.

Wil je meer informatie, bel naar 0547 – 261665 of mail naar info@jaarsmalebbink.nl