Tel: 0547 - 26 16 65

Training Projectmanagement voor de Maakindustrie

Inhoud van de training
De nadruk van deze op maat gemaakte in-company training projectmanagement ligt op het leren van algemene projectmanagement vaardigheden én deze toepassen op eigen projecten. We maken hierbij gebruik van de methodiek van Roel Grit.

Aan het eind van dit trainingsprogramma hebben de deelnemers een eigen projectstructuur en -methodiek opgezet en met elkaar afgestemd.

De training beslaat totaal 3 dagen om de twee weken, zodat er tijd is om aan eigen praktijkcases te werken.

De cursisten ontvangen een trainingsmap met daarin de hand-out van de presentatie, de huiswerkopdrachten en overige materialen.
Tijdens de trainingsdagen wordt steeds de theorie aan de praktijk gekoppeld en wordt het huiswerk aan elkaar gepresenteerd en besproken. Het doel hiervan is om tot een eenduidige werkwijze te komen.

Voor de theorie wordt gebruik gemaakt van het boek: Roel Grit, Project Management (8ste druk ISBN: 9789001891589  €38,95). Dit is een beknopt theoretisch boekje met duidelijk handvaten en zal ook nadien als naslagwerk fungeren.

 

Opzet training:
Dag 1:
9.15-12.30 Inleiding Project Management en Project Voorstel
13.30-16.45 Fasering en Plan van Aanpak

Dag 2:
9.15-12.30 Project organisatie en Ontwerp
13.30-16.45 Beheers factoren: Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie, Organisatie

Dag 3:
9.15-12.30 Planning
13.30-16.45 Leiding geven en communicatie

 

Leerdoelen:

Aan het eind van deze driedaagse training zijn de cursisten in staat om:
• Projecten in te delen
• Projecten te managen m.b.t. Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie
• Een projectplan te schrijven
• Projecten te leiden

 

Locatie:
De training zal plaats vinden op locatie van de opdrachtgever; voor de catering gedurende de dag zal de opdrachtgever zorg dragen.

 

Investering:

Voor deze training op maat bedraagt de investering 3 dagen totaal € 6750,= .
Dit bedrag is inclusief voorbereiding, boek Roel Grit en trainingsmap voor elke deelnemer, en exclusief BTW.